Visie

 

‘Onze wereld zijn we samen!’

Basisschool aan ’t Heike biedt een rijke omgeving waar kinderen de kans krijgen om zichzelf te ontwikkelen tot volwaardige deelnemers aan de samenleving. Daarbij leren zij over zichzelf, de ander en hoe je zelf invloed hebt op je rol in de maatschappij. Onze school is een kleinschalige en veilige leef- en leergemeenschap, waar ieder kind volledig tot bloei kan komen.  

 

Wij realiseren kwalitatief goed, eigentijds onderwijs op basis van de volgende speerpunten:

 

Doelgericht werken

De kwaliteit van ons aanbod is goed en de leeropbrengsten zijn hoog. Leerkrachten geven hun lessen volgens een vast model met duidelijke doelen. Zij monitoren of leerlingen die halen en stemmen hun didactiek daarop af. Vanaf groep 5 stellen leerlingen in overleg ook hun eigen doelen, in combinatie met groepsdoelen voor de hele klas. We geven ons onderwijs op een manier waardoor alle leerlingen actief betrokken kunnen zijn, en houden kwaliteit continu in het oog. 

Eigenaarschap

We vinden het belangrijk dat leerlingen zelf regie ervaren en zich betrokken voelen bij hun eigen leerproces. Daar dragen de persoonlijke leerdoelen en de groepsdoelen aan bij. We stimuleren kinderen om te reflecteren op zichzelf, zodat zij inzicht krijgen in waar ze goed in zijn, wat ze moeilijk vinden en waar ze beter in willen worden. Die onderwerpen bespreken we in de klas, tijdens oudergesprekken en vanaf groep 5 in driehoekgesprekken tussen leerkracht, ouder en kind. 

De school als gemeenschap

We zien onze school als een leef- en leergemeenschap, gevormd door leerlingen, medewerkers en ouders. In deze mini-maatschappij kunnen kinderen oefenen met hun toekomstige rol in de samenleving. Daarbij volgen we een methode voor sociale ontwikkeling, om leerlingen bewust te maken van zichzelf in relatie tot anderen en hun omgeving. Burgerschap en identiteitsontwikkeling zijn belangrijke thema’s en wij staan open voor de wereld om ons heen.


Kernwaarden

 

De volgende kernwaarden liggen hieraan ten grondslag:

Groei en bloei

Op onze school ontwikkelen leerlingen hun kennis en vaardigheden én groeien zij als persoon. Daarbij erkennen en waarderen we onderlinge verschillen en wordt iedereen gezien en gehoord. Door eigen talenten te ontdekken en daarin te mogen stralen, komen kinderen volledig tot bloei. Dat stimuleren we door onderzoekend en ontdekkend leren, creatieve projecten en sportactiviteiten. Onze school is een betekenisvolle plek, waar kinderen elke dag met plezier leven en leren.   

Verantwoordelijk

Ons onderwijs maken we samen. Leerkrachten organiseren en begeleiden het leerproces, waarbij leerlingen zelf een belangrijke rol spelen. Zij reflecteren op hun leerdoelen en de route ernaartoe. Daarnaast houden ze hun leefruimte schoon, helpen ze elkaar, durven ze een ander aan te spreken en nemen ze de rol van mediator op zich. Ouders houden leerkrachten op de hoogte van de ontwikkeling van hun kind en andersom. Zo dragen we samen de verantwoordelijkheid voor onze school, voor elkaar en voor de omgeving.  

Samen

Leerlingen, medewerkers en ouders vormen samen een gemeenschap. Er zijn korte lijnen tussen leerkrachten en ouders: de schooldeur staat open, terwijl we tegelijkertijd de rust voor leerlingen bewaren. Kinderen spelen samen buiten en werken regelmatig met elkaar aan een thema. Er is geen ‘gewoon’. Iedereen heeft wel iets bijzonders en iedereen hoort erbij. Bij ons mag je jezelf zijn!

 


Uitgebreide informatie over onze visie en uitgangspunten van ons onderwijs kunt u lezen in onze schoolgids.