Visie

Waar staan we voor?

Als Vreedzame school vinden we het van belang maatschappelijke ontwikkelingen, ontwikkelingen in de wereld en in het onderwijs op de voet te volgen en hierbij aan te sluiten.
Mede door de kleinschaligheid van onze school, kent iedereen elkaar en wordt iedereen gezien en gehoord. We herkennen en erkennen daarbij verschillen die er tussen mensen zijn.
Wij willen een school van betekenis zijn waar kinderen iedere dag met plezier leren en waar ouders zich betrokken voelen bij de ontwikkeling van hun kind en de school.

Onze school staat voor:

Optimale leerresultaten voor ieder kind
We stellen ambitieuze doelen en motiveren de leerlingen met boeiend onderwijs om het beste uit zichzelf te halen;

Vreedzame School
We zien de klas en de school als een oefenplaats voor democratisch, actief burgerschap en ethische vorming;

21st Century Skills
We bieden eigentijds onderwijs en zetten in op vaardigheden die leerlingen nodig hebben om het eigen leren te kunnen sturen en om een betekenisvolle bijdrage te kunnen leveren aan de samenleving van morgen. Het gaat dan om:

  • communicatie;
  • kritisch denken;
  • probleemoplossingsvaardigheden;
  • ICT-geletterdheid;
  • creativiteit;
  • samenwerken;
  • sociale en culturele vaardigheden (inclusief burgerschap);

Tablets, die we vanaf groep 5 dagelijks in ons onderwijs inzetten, zijn verrijkend voor het werken aan deze 21e eeuws vaardigheden.

Samen verantwoordelijk
De leerlingen van onze school leren ondernemend te zijn: ze worden aangemoedigd om initiatieven te nemen en zelf verantwoordelijkheid te dragen.
Ook de samenwerking met ouders vinden we belangrijk! De school vindt een transparantie communicatie met ouders vanzelfsprekend en heeft dat hoog in het vaandel staan.

Neutraal? Ook jij hoort er bij!
Alle kinderen, van welke gezindte ook, zijn welkom en hun visies worden gerespecteerd.

Verkeersveilige school
Kinderen zijn een kwetsbare groep in het verkeer. Zij moeten daarom leren veilig aan het verkeer deel te nemen. Verkeersveiligheid maakt structureel deel uit van ons schoolbeleid. De leerlingen krijgen verkeerslessen en er zijn verkeersprojecten met praktische oefeningen. Als school dragen wij het Brabants VerkeersveiligheidsLabel (BVL) waarmee wij aantonen dat onze school zich inzet voor verkeerseducatie en -veiligheid rond de school.


Uitgebreide informatie over onze visie en uitgangspunten van ons onderwijs kunt u lezen in onze schoolgids.