Oudervereniging

Ouders/verzorgers van leerlingen van onze school zijn automatisch lid van de oudervereniging.
Het lidmaatschap eindigt ook automatisch op het moment dat zij geen kind meer op onze school hebben. De oudervereniging is een officiële vereniging met statuten, die staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel in Eindhoven. 
 
De activiteitencommissie van de oudervereniging stelt zich ten doel de samenwerking tussen ouders en team te bevorderen, mee te werken aan een goede sfeer op school en mede zorg te dragen voor de organisatie van alle zogenaamde buitenschoolse activiteiten voor de kinderen. 
De oudervereniging vergadert ongeveer eens per 2 maanden, waarbij met name de organisatie van de buitenschoolse activiteiten centraal staat. Het dagelijks bestuur van de oudervereniging vergadert ook zo’n eens per 2 maanden. Daarbij worden met name de financiële en taakstellende zaken besproken.  

In onze schoolgids kunt u meer informatie lezen over de oudervereniging.

Leden Oudervereniging
Voorzitter OR:  Mireille de Waal - de Rooij
Penningm OR:  Nick van Velzen