Brede school

Brede School
De Brede School is een verbreding van het onderwijs met een breed aanbod van diensten en activiteiten in één concept. Een netwerk van diensten en dienstverleners rondom kinderen van 0-16 jaar. Alle ingrediënten grijpen in elkaar, versterken elkaar en worden aangeboden in dagarrangementen. Zeer gevarieerd en op maat.
Het primair onderwijs vormt altijd het hart van dit netwerk waaraan welzijn, jeugdwerk, zorg, kinderopvang, peuterspeelzaalwerk en culturele en sportieve activiteiten toegevoegd kunnen worden, al naar gelang de wensen van de diverse partners.

Dagarrangementen
Een dagarrangement is een sluitend pakket, bestaande uit onderwijs, opvang, zorg en vrije tijd voor schoolgaande kinderen. Een programma van elkaar opvolgende diensten en activiteiten, zo veel mogelijk dicht bij huis en voor alle kinderen, waarbij de totale ontwikkeling van ieder afzonderlijk kind centraal staat. Maatwerk en variatie naast aansluiting en uitdaging.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website: www.bredeschoolveldhoven.nl.