Groep 1/2

26-01-2023
Thema ‘de Post’ / Theme 'the Post'
Na de kerstvakantie zijn we weer heerlijk gestart op school. Iedereen heeft genoten van de sneeuw. We hebben sneeuwpoppen geknutseld en een liedje over de winter geleerd. Daarna begonnen met een nieuw thema: de Post. We hebben een echte brief geschreven voor groep 3-4. Die heeft er een hele week over gedaan om in onze school brievenbus te komen. We leren hoe de postbode zijn werk kan doen. We kopen kaarten in het postkantoor, voor allerlei gelegenheden. We hebben allemaal een eigen postzegel gemaakt die op de kaart kan. Kortom: We leren elke dag met dit leuke thema dus we gaan er nog even mee verder :)

After the Christmas break we have started back at school. Everyone enjoyed the snow. We made snowmen and learned a song about winter. Then started with a new theme: the Post. We wrote a real letter for grades 3-4. It took a whole week to get to our school mailbox. We learn how the postman can do his job. We buy cards at the post office, for all kinds of occasions. We have all made our own stamp that can be placed on the card. In short: We learn every day with this fun theme so we will continue with it :)
15-12-2022
Welkom allemaal! / Welcome everyone!
In november/december zijn er veel nieuwe kinderen gestart. Wat fijn dat jullie er zijn!
Welkom Finn, Steffi, Logan, Kai, Lize en Sarp.

Many new children started in November/December. How nice that you are here!
Welcome Finn, Steffi, Logan, Kai, Lize and Sarp.

De klas is inmiddels prachtig versierd. Als je het leuk vindt mag je gerust even binnenkomen. De kinderen hebben echt hun best gedaan om de klas mooi te maken.

The classroom is now beautifully decorated. If you like, feel free to come in The children really did their best to make the class beautiful.01-12-2022
Sinterklaas / Saint Nicholas
In groep 1-2 zitten we tot over onze oren in het Sinterklaasgebeuren. We knutselen en spelen, we gymmen en we zingen. Nog een paar nachtjes en dan is het feest!

In groups 1-2 we are up to our ears in the Sinterklaas event. We craft and play, we do gymnastics and we sing.
Just a few more nights and then it's party time!

17-11-2022
Sinterklaas
nieuws / Sinterklaas news
Hij is er…. En wat is dat leuk en spannend tegelijk! Voor enkele kinderen is Sinterklaas iets helemaal nieuws. Dat is toch wel een hele bijzondere ervaring! Overal pakjes en pepernoten. In de klas worden er veel werkjes en spelletjes in dit thema gedaan. In de huishoek gaan we een luchthaventje maken. De pieten moeten in het vliegtuig de hele wereld over om de pakjes weer op te halen. We gaan eens kijken of we dat verhaal na kunnen spelen. Vast wel…!

He's there…. And that is fun and exciting at the same time! For some children Sinterklaas is something completely new. That is a very special experience! Packets and ginger nuts everywhere. Many activities and games are done in the classroom in this theme. We are going to make an airport in the house corner. The Pieten have to travel all over the world in the plane to pick up the packages again. Let's see if we can reenact that story. Surely…!
03-11-2022
Thema ‘Herfst’ /
Theme 'Autumn'
We zijn nog bezig met het thema herfst. Deze week gaan we wegen met herfstmaterialen. Wat is zwaar of licht. Hoe kun je zien dat iets zwaarder is dan iets anders? We werken met de balans weegschaal. Maar eerst gaan de kinderen zelf op de balans. We maken een balans in de speelzaal van een wip. Wat gebeurt er als je zwaarder/ lichter bent dan het andere kind?

Het is heerlijk buiten spelen deze dagen. De speelplaats ligt vol met bladeren en als het begint te waaien komen er nog meer bij!

We are still working on the autumn theme. This week we're going to weigh in with fall materials. What is heavy or light. How can you tell that something is heavier than something else? We work with the balance scale. But first the children themselves go on the balance. We make a balance in the playroom of a seesaw. What happens if you are heavier/lighter than the other child?

It is wonderful to play outside these days. The playground is full of leaves and when the wind starts blowing even more are added!29-09-2022
Afsluiting thema ‘Rupsje Nooitgenoeg’ /
Closing theme 'Caterpillar Never Enough'
De afgelopen weken hebben we gewerkt rondom het boek: Rupsje Nooitgenoeg. We zijn dit thema aan het afronden zodat we volgende week met het thema Herfst kunnen beginnen. Er viel veel te leren, samen met Rupsje Nooitgenoeg. Loop gerust eens bij ons binnen om het allemaal te bekijken.

Over the past few weeks we have been working around the book: Caterpillar Never Enough. We are finalizing this theme so we can start with the Autumn theme next week. There was a lot to learn, together with Caterpillar Never Enough. Feel free to visit us to see it all.


Professor Krullenbol /
Professor Curlball
Afgelopen dinsdag was Professor Krullenbol bij ons op bezoek. Zij heeft ons geleerd hoe we zelf een echte stuiterbal kunnen maken. Iedereen was enthousiast en gelukkig komt deze professor nog een paar keer terug.

Last Tuesday, Professor Krullenbol visited us. She taught us how to make a real bouncing ball ourselves. Everyone was enthusiastic and luckily this professor comes back a few more times.
15-09-2022
Thema ‘Rupsje Nooitgenoeg’
We zijn gestart met het thema Rupsje Nooitgenoeg. We leren tellen, we leren de woordjes, we knutselen en we zingen liedjes rondom dit thema. We hebben samen een prima start van het schooljaar gemaakt!

Theme 'Caterpillar Never Enough'
We started with the Caterpillar Never Enough theme. We learn to count, we learn the words, we craft and we sing songs around this theme. We have had a great start to the school year together!