Groep 3/4

06-12-2018
Vreedzame school
In het huidige blok van de Vreedzame school leren de kinderen hoe conflicten ontstaan en hoe ze hiermee om kunnen gaan.De verschillende manieren van reageren op een conflict, win-winoplossingen en het leren uitpraten van een conflict komen aan de orde.
Hierbij wordt er gebruik gemaakt van de drie petten:
    Rode pet: agressief reageren, ruzie maken, zin doordrijven.
    Blauwe pet: weglopen, negeren, niet je mening geven.
    Gele pet: samen met elkaar praten, een oplossing zoeken.
Ook wordt er gebruik gemaakt van het stappenplan praat het uit!
De volgende begrippen komen er aan de orde:
    Conflict: je zit elkaar in de weg, je bent het niet met elkaar eens.
    Win-winoplossing: een oplossing waarbij je allebei tevreden bent.
We besteden dit blok extra aandacht aan de volgende afspraak:
    We lossen conflicten samen op en gebruiken hierbij de gele pet.

Sinterklaas speurtocht

Vorige week donderdag troffen de kinderen een instructietafel aan met een heleboel losse letters, plaatjes én een brief van Piet. Voor enkele kinderen waren er de ontbrekende kaartjes, maar voor de meeste kinderen had Piet ergens in de school ook nog pakketjes met kaartjes achtergelaten. We zijn die morgen gaan zoeken in de speelzaal, het magazijn en zelfs in de directiekamer vonden we nog kaartjes.  De kinderen ontdekten ook verscheurde en verfrommelde stukken van een plattegrond. Die plattegrond konden we compleet maken, omdat groep 1/2 ook losse stukken had gevonden.  Even later kwam Piet zelf op school en alle kinderen lieten de aan elkaar geplakte plattegrond aan hem zien. En weet je wat Piet zei: “oh, ik had er even niet aan gedacht dat Sint de route nodig zou kunnen hebben om op zijn verjaardag, 5 december, ook even op basisschool aan t Heike aan te komen”. Zo beloofde Piet om de plattegrond voor Sint mee te nemen.

En wat bleek op 5 december kwam Piet inderdaad aan met de kaart. Hij wist alleen niet waar Sint en de andere Pieten waren. Gelukkig konden de kinderen hard zingen en kreeg Piet de anderen gevonden.
Binnen lieten de pieten zien dat ze echt hadden geleerd om te lezen. Toppie!22-11-2018
Sinterklaas
Meester Jeroen had vorige week 2 enveloppen gevonden. Een envelop voor groep 1-2 en een envelop voor groep 3-4. In de envelop zaten heel veel kaartjes met allerlei afbeeldingen van Sinterklaas met zijn Pieten. De kaartjes heeft de groep eerlijk verdeeld onder elkaar.
Nu zat er deze week een envelop tussen de huiswerk mapjes van de kinderen. Deze keer zaten er ook plaatjes bij die niemand nog had. Sommige kinderen sparen allemaal verschillende en andere kinderen sparen juist dezelfde, zodat ze het spelletje memory kunnen spelen. We wachten vol spanning af of er nog meer kaartjes komen.15-11-2018
Bezoek Sinterklaashuis
Op 4 december gaan we naar het huis van Sinterklaas bij ’t oude Slot. We worden daar verwacht van 8.45 uur tot 9.45 uur. We zijn op zoek naar auto’s die de kinderen kunnen vervoeren. De ouders kunnen daar wachten en krijgen een kopje koffie aangeboden terwijl de leerkracht met de kinderen en de Pieten een rondje maakt. Bij de deur hangt een inschrijflijst. We vertrekken om 8.30 uur op school en zijn rond 10.00 uur weer terug op school.

Kern 6
Groep 3 is kern 5 aan het afronden.
Thema kern 6: Verhalen in je buik
Het verhaal bij deze kern ‘De alfapet’, gaat over een droom van de opa van kim. Een droom waarin letters woorden worden en zelfs hele verhalen! De kinderen gaan ook zelf verhalen verzinnen en vertellen. Ze leren de betekenis van woorden en uitdrukkingen als: ‘je iets voorstellen’, ‘ongelooflijk’, ‘het thema’ en de ‘werkelijkheid’.

Letters en woorden lezen in kern 6
De letters g, au, ui, f en ei worden geleerd. Dit zijn de laatste letters die dit schooljaar aan bod komen. De letters ‘ui’ en ‘ei’ worden nog wel eens verkeerd geschreven. We leren de kinderen daarvoor geheugensteuntjes aan: bij de ‘ui’ komt eerst de ui (de kinderen maken met hun linkerhand de vorm van een ui die lijkt op de vorm van de letter ‘u’) en daarnaast ligt het mesje (de kinderen strekken hun rechterhand en draaien de handpalm naar links; zo ontstaat de ‘i’). Bij de ‘ei’ krijg je eerst het ei (de ‘e’) en dan het lepeltje (de ‘i’).

Toetsen na kern 6
Als alle letters zijn aangeboden, vindt een belangrijk toetsmoment plaats. Naast de letterkennis en het woordlezen bekijken we hoe het gaat met het lezen van een tekstje en we nemen een letter- en een woorddictee af. Met de kinderen die nog niet alle letters kennen, gaan we extra oefenen.01-11-2018
Veilig leren lezen kern 5
We zijn alweer bij kern 5 van Veilig leren lezen aanbeland! Tot en met kern 4 hebben de kinderen al 24 letters geleerd. Nog maar 10 letters te gaan!

Thema kern 5: Mag dat wel?
De hoofdrol in het verhaal van deze kern, ‘Dan ken jij Krisje Kolen niet!’, is voor Krisje Kolen. Krisje Kolen houdt ervan als alles keurig netjes is; er staat zelfs geen grassprietje verkeerd op zijn gazon. Dat probeert hij ook zo te houden met allerlei borden waarop staat wat allemaal niet mag rond zijn huis. Dit verhaal is een aanleiding om te praten over regels. Wat mag wel, wat mag niet, wat gebeurt er als je je niet aan de regels houdt? Woorden als ‘de boef’, ‘de boete’, ‘de regel’ en ‘het uniform’ komen hierbij aan bod.

Letters en woorden lezen in kern 5
De nieuwe letters in kern 5 zijn: eu, ie, l, ou en uu. Voor sommige kinderen zijn de ‘eu’, ‘ie’ en ‘ou’ best lastig. We besteden daarom veel aandacht aan die letters en herhalen ze iedere dag.


11-10-2018
Kinderboekenweek
Deze week hebben verschillende kinderen uit groep 7-8 voorgelezen in groep 3-4. De kinderen hebben erg genoten van de verschillende verhalen. Super goed gedaan, voorlezers!

Veilig leren lezen
We zijn gestart met kern 4 van Veilig leren lezen. Hieronder vindt U informatie over de inhoud van deze kern.
Thema kern 4: Waar woon jij?
Dirk en Dora, de hoofdpersonen van het verhaal ‘Lollig’, wonen in een flat die per ongeluk op zijn kop wordt gezet. Zij vinden dat wel lollig, maar de andere bewoners niet ... Dit thema geeft aanleiding voor gesprekken en activiteiten rondom verschillende soorten huizen, onderdelen van huizen, wat staat er in de verschillende kamers, enzovoorts.

Letters en woorden lezen in kern
De nieuwe letters in kern 4 zijn: w, o, a, u, j. In de vorige kern hebben de kinderen al de gelegenheid gekregen om naast woorden zoals ‘doek’ en ‘ijs’ ook eens woorden zoals ‘spaar’ en ‘vrij’ te lezen. Het is geen probleem als uw kind dat nog moeilijk vindt. Deze woordjes horen nu nog niet bij de basisstof. Wel kan uw kind nu al ‘stam + t’ lezen zoals ‘vaart’ en ‘rent’, maar nog niet ‘rijdt’ of ‘wordt’ 
 
Samen lezen stimuleert!
Prentenboeken worden veel voorgelezen in de kleutergroepen. Maar ook in groep 3 zijn ze nog prima te gebruiken! Kinderen smullen vaak voor de tiende keer nog van een verhaal. Nu uw kind al heel wat letters kent, kunt u het zo nu en dan een woord of een stukje van de tekst laten lezen. Soms herinnert een kind zich de tekst nog en herkent het zelfs een lang woord al aan een aantal letters. Een leuke en stimulerende ervaring!04-10-2018
Muzieklessen
Van af deze week krijgen de kinderen iedere week op dinsdag muziekles van meester Niels Tiebosch van Art4U. De eerste les heeft meester Niels gespeeld op zijn accordeon.27-09-2018
Veilig Leren Lezen
Groep 3 heeft inmiddels kern 2 van Veilig Leren Lezen afgerond.
We starten met kern 3. Het thema van deze kern is: Hoe voel jij je?
Dit keer vertelt opa aan Kim het verhaal over een keizer die voor elk pijntje of vlekje een dokter laat komen; hij heeft dan ook duizend dokters. Het thema van deze kern is: ‘Hoe voel jij je?’ en gaat over ziek zijn en weer beter worden. In deze kern leren kinderen onder andere de betekenis van woorden rond ziek zijn, je lijf en gevoelens.

Letters en woorden lezen in kern 3
De nieuwe letters in kern 3 zijn: d, oe, z, ij, h. In de brief bij kern 2 stond dat kinderen de d soms met de b verwisselen en dat we daarvoor een gebaar hebben aangeleerd (eerst het been (stokje) dan de bal (rondje). Bij de d zit het bolletje aan de andere kant. Hiervoor leren we geen apart gebaar aan.
De kinderen oefenen het lezen en maken van woordjes die bestaan uit één lettergreep met die letters die ze kennen, zoals kaas, eet en nee. Het kunnen lezen en maken van woorden als spaak en kaart zijn nog geen doel, maar de kinderen krijgen wel de gelegenheid om aan deze woorden te ‘snuffelen’ en te proberen of ze deze woorden kunnen lezen en maken.

Toetsen na kern 3
Na kern 3 vindt een belangrijk toets moment plaats. We toetsen, zoals ook na kern 1 en 2, de kennis van de letters die uw kind heeft geleerd. Deze keer toetsen we ook de kennis van de letters die nog niet zijn aangeboden, maar die uw kind misschien toch al kent. Dit doen we zodat het computerprogramma die extra letters ook kan aanbieden in keuzeoefeningen. Daarnaast toetsen we zoals gewoonlijk hoe goed en vlot uw kind al woordjes kan lezen. Deze keer observeren we voor het eerst ook het leesgedrag bij het lezen van een korte tekst. Ook nemen we een spellingtoets af en een letterdictee (fonemendictee).

Automatiseren rekenen groep 4
Tijdens iedere rekenles komt het automatiseren van de sommen tot en met 20 extra aanbod.
De leerkracht checkt regelmatig bij de kinderen van welke sommen de kinderen meteen het antwoord weten oftewel welke sommen de kinderen gememoriseerd hebben. De sommen die de kinderen nog lastig vinden oefenen de kinderen extra d.m.v. allerlei spelletjes en splitskaarten. Het automatiseren en memoriseren van sommen is erg belangrijk om goed te kunnen rekenen in de hogere groepen.13-09-2018
Huiswerk
Afgelopen dinsdag hebben alle kinderen een mapje mee naar huis gekregen met opdrachten om thuis te maken of te lezen. We hebben hier ook over gesproken op de informatieavond.Huiswerk is een extra vorm van inoefening van de aangeboden leerstof. Ook heeft U als ouder goed zicht op de leerstof die in de groep op dat moment wordt aangeboden.

Rekenbladen:
Dit kan een extra inoefening zijn van aangeboden stof maar kan ook een automatiseringsoefening zijn die tot doel heeft om het rekentempo te verhogen.

Leesbladen:
Deze bladen hebben tot doel om de aangeboden letters, woorden en verschillende categorieën verder te automatiseren. Goed lezen leer je door veel te oefenen en veel “leesmeters” te maken. Het is dan ook belangrijk om het blad niet 1 keer te lezen, maar wel minimaal 5x per week. De eerste keer zal het misschien heel moeizaam gaan en hakt het kind elk woord in stukjes. De laatste keer leest het kind het blad misschien wel vlot zonder eerst de woordjes in stukjes te hakken.

Waardering
Wat is er voor uw kind leuker dan thuis te laten zien wat het allemaal al kan? Het is belangrijk dat uw kind zelfvertrouwen krijgt bij het lezen en rekenen. Spreek daarom altijd uw waardering uit over de leespogingen en de werkjes van uw kind, ook al gaat er nog wel eens iets mis.

Iedere dinsdag moet het mapje weer mee naar school en krijgt uw kind weer nieuwe oefeningen mee.

 LET OP, ouders groep 3!

We spreken de letters van woorden niet uit als alfabetletters maar als de klank van de letters. De kinderen komen anders niet tot lezen.

Vak= vvv aaa ku en niet VEE AA KA. De kinderen lezen de letters meteen “zoemend” aan elkaar, kaas=kkkaaasss.06-09-2018
Letterkast
In de klas staat een kast waarop ieder thema 3 letters aangeboden worden. Deze week staat de letter k centraal. De kinderen mogen spulletjes van huis meenemen die met die letter beginnen. Hier worden de hele week taalspelletjes mee gedaan. Aan het einde van de periode geven we alle spulletjes weer mee naar huis.

Veilig leren lezen Kern 1
De afgelopen twee weken heeft uw kind de letters i, k, m, s geleerd. Ook is nagegaan welke letters uw kind eventueel nog meer kent, zodat het daarmee ook kan oefenen.

In kern 1 leren de kinderen de letters p, aa, r, e, v. Met deze letters en de letters van de vorige kern kunnen ze nu al zinnen en korte tekstjes lezen. Ze oefenen dit dagelijks met het boekje Veilig & vlot. Op de meeste pagina’s staan woorden en/of zinnen met woorden die bestaan uit een (medeklinker)-klinker-(medeklinker), zoals ‘raap’, ‘rem’ en ‘kip’, maar ook ‘aap’ en ‘er’. Op de pagina’s die we ‘snuffelpagina’s’ noemen, komen echter ook woordjes voor met twee medeklinkers achter elkaar zoals ‘spaar’ en ‘paars’. Kinderen die dat willen, mogen alvast aan dit soort woordjes ‘snuffelen’ en ze proberen te lezen. Ze hoeven deze woordjes nog niet foutloos en vlot te kunnen lezen of spellen.

Elke kern een werkboekje
Uw kind krijgt bij elke kern een nieuw werkboekje. Als een kern is afgelopen, mag het werkboekje mee naar huis. U heeft misschien al gezien dat het werkboekje bij kern start volledig in kleur was, passend bij de feestelijke start van het schooljaar. Vanaf kern 1 hebben de werkboekjes (naast zwart en wit) alleen de kleur van de kern. Dit geeft de oefeningen een rustige uitstraling.

Software
In de aparte mail las u al over de software bij Veilig leren lezen, waarmee uw kind op school al regelmatig oefent. Onze school heeft ook een abonnement op de software voor thuis, zodat kinderen thuis op een tablet of pc nog meer kunnen oefenen op dezelfde manier en met dezelfde stof als op school. Door ook thuis te oefenen kunnen de kinderen punten verdienen waarmee ze hun boomhut in het programma mooi kunnen inrichten. En ondertussen werken ze aan hun leesvaardigheid en hun woordenschat.

Als U nog niet heeft aangegeven dat U gebruik wil maken van de thuisversie kunt U dit alsnog doen bij de leerkracht.


23-08-2018
Start schooljaar
Toch wel weer spannend, de start van het nieuwe schooljaar. Gelukkig zien we dat de kinderen al snel gewend raken aan alle nieuwe dingen en hier ook echt van kunnen genieten. De kinderen hebben al in vele nieuwe boekjes gewerkt. We zijn dan ook super trots op deze kinderen.

Veilig leren lezen 
De groep is gestart met Veilig leren lezen. Sinds dit schooljaar hebben we een nieuwe versie van deze methode met ontzettend veel nieuwe en uitdagende materialen.
In kern Start komt het onderstaande aanbod:

Thema kern start: Jij en ik
In kern start maakt uw kind kennis met klasgenootjes, het lokaal, de juf/meester, de regels in de klas enzovoorts. Het thema van de kern is: ‘Jij en ik’. Uw kind maakt via het verhaal bij deze kern ook kennis met opa, zijn kleindochter Kim en haar vriendje Sim. Zij wonen op het Puddingboomplein. Kim heeft in dit verhaal net de ‘i’ geleerd en gaat op het plein op zoek naar deze letter.

Wat leert uw kind in kern start?
De kinderen leren de komende twee weken de letters: i, k, m, s, en ze leren met die letters korte woordjes te maken en die te lezen, zoals: ik, kim en mis. Ook leren ze het verschil tussen leesletters en schrijfletters, de betekenis van nieuwe woorden, samen een verhaal lezen en praten over een verhaal, en regels en afspraken die gelden in de groep.

Letterboom
Het komende halfjaar krijgt uw kind aan het eind van elke kern een kleurplaat mee naar huis. Alle kleurplaten samen vormen een letterboom. Uw kind krijgt binnenkort het eerste deel van de letterboom mee. Dit is een kleurplaat waarop opa het verhaal over de letter ‘i’ voorleest aan Kim en Sim. Wie goed kijkt, ziet dat de letter ‘i’ een aantal keren verstopt zit in de kleurplaat. Deze kleurplaat is de onderkant van de stam van de letterboom. Aan het eind van kern start krijgen de kinderen deel twee van de letterboom mee naar huis. Hierop staan de letters die de kinderen hebben geleerd.

Uw kind kan aan de hand van de plaat vertellen wat het heeft geleerd. De groei van de boom kunt u zien als de groei van de letterkennis van uw kind. Na kern 6 zijn alle letters aangeleerd en is de boom helemaal ‘volgroeid’. We hopen dat u thuis een mooi plaatsje voor de boom uitkiest!

Verschillen tussen kinderen
Er zijn grote verschillen tussen wat kinderen kennen en kunnen. Wij willen elk kind passende stof aanbieden. Daarom gebruiken wij deze eerste twee weken om na te gaan wat elk kind al kent en kan. Op de website www.zwijsen.nl/veiliglerenlezen vindt u onder het kopje Differentiatie meer informatie hierover.