Groep 5/6

22-11-2018
Veldhoven Danst!
Inmiddels hebben de leerlingen van groep 5-6 drie weken enthousiast geoefend met de dans voor Veldhoven Danst! Dit veel oefenen en enthousiasme van de leerlingen werkt positief! Het gaat al erg goed en het belooft een geweldig dans te worden! In de bijlage bij deze nieuwsbrief is een uitgebreide informatiebrief te vinden over de dansvoorstelling op zaterdag 22 december. U vindt in de brief informatie over de organisatie, het bestellen van kaartjes en de vraag voor hulpouders. Alle leerlingen hebben deze brief ook op papier ontvangen. Graag ontvangen we alle briefjes tijdig retour, dus voor 6 december a.s. Alvast hartelijk bedankt.01-11-2018
Bezoek PreHistorisch Dorp
Vorige week woensdag heeft groep 5-6 een bezoek gebracht aan het PreHistorisch Dorp in Eindhoven. De leerlingen hebben ervaren hoe het was om te leven in de middeleeuwen.

Senna en Bram hebben hierover het volgende geschreven:

Woensdag 24 oktober 2018 waren we naar het Prehistorisch Dorp. We mochten enkele dingen maken, zoals een beitel smeden en er hoesje voor maken. En natuurlijk met onze eigen beitel een beeldje maken.We kunnen terug kijken op een leuke en leerzame ochtend.11-10-2018
Kinderboekenweek
Deze week is er in groep 5-6 regelmatig aandacht besteed aan de Kinderboekenweek. We zijn begonnen met algemene informatie over het hoe en waarom van de Kinderboekenweek. Daarnaast zijn er een tweetal boeken in de klas uitgelicht, namelijk ‘Hoe maak ik een vriend’ en ‘Amigos’. Aan de hand van het eerste boek zijn de leerlingen bij tehatex bezig met het bouwen van een vriend bestaande uit diverse voorwerpen. Naar aanleiding van het boek ‘Amigos’ is er in de klas gesproken over verschillende talen en vrienden uit de hele wereld. En wat blijkt: groep 5-6 heeft vrienden en familie in vele landen op de wereld en we weten nu ook hoe we hen kunnen noemen. Gedurende deze week hebben we ook geregeld spelletjes gespeeld die passen bij de Kinderboekenweek, zoals woordzoekers en memorie. Bovendien worden de nieuwe boeken in de klas al enthousiast gelezen.27-09-2018
Bezoek PreHistorisch dorp
In het kader van het geschiedenisonderwijs en passend bij het thema Romeinen brengt groep 5-6 op woensdag 24 oktober een bezoek aan het PreHistorisch Dorp. Hier zullen de leerlingen verder kennis maken met de Romeinse tijd en diverse activiteiten volgen die met deze tijd te maken hebben. Deze dag vertrekken we om 8.30 uur vertrekken vanuit school en we verwachten rond 11.30 uur weer terug te zijn op school. Voor deze ochtend zijn we op zoek naar ouders die zouden kunnen rijden. U kunt zich hiervoor opgeven bij de leerkracht. Alvast hartelijk bedankt.

Boekbesprekingen
Vanaf donderdag 4 oktober wordt er in groep 5-6 gestart met de boekbesprekingen. De leerlingen zijn hier enkele weken geleden over geïnformeerd. Tevens hebben zij in hun huiswerkmap een stappenplan ontvangen voor het voorbereiden van de boekbesprekingen. De planning voor de boekbesprekingen hangt in de klas.

Zaakvakken groep 6
A.s. maandag
krijgen de leerlingen van groep 6 voor het eerst leerstof mee naar huis voor de toets geschiedenis die gepland staat voor maandag 8 oktober. Alle leerlingen uit groep 6 krijgen een pakketje met daarin een samenvatting, een strip en begrippen over thema 1 ‘De prehistorie’. De leerstof die in de toets gevraagd wordt is tijdens de lessen veelvuldig aan bod geweest. Met het leren van toetsen voor wereld oriëntatie willen we leerlingen van groep 6 voorbereiden op het leren en studeren voor toetsen in groep 7-8 en daarna op het voortgezet onderwijs. In de loop van dit schooljaar zullen de leerlingen van groep 6 ook leerstof mee naar huis krijgen voor de vakken aardrijkskunde en natuur. Dit alles wordt stapsgewijs opgebouwd, zodat iedereen kan wennen aan het leren van een toets. In de klas zal met de leerlingen besproken worden hoe ze dit het beste kunnen aanpakken. Het is uiteraard fijn als u als ouder hulp biedt aan uw zoon/dochter bij de aanpak van het leren.06-09-2018
Zelfverdediging en theaterlessen
Deze week is groep 5-6 gestart met lessen zelfverdediging tijdens de gym en toneellessen op dinsdagmiddag passen bij het thema ‘Iedereen hoort erbij’. De leerlingen hebben de eerste lessen als leuk en prettig ervaren en een aantal leerlingen heeft ook zeker al grenzen bij zichzelf verlegd, want het is best wel gek om als schaap rond te gaan lopen of expres heel hard te gapen op school. Binnenkort kunt u op de website foto’s vinden van deze lessen.23-08-2018
Start schooljaar
De eerst week van het schooljaar in groep 5-6 zit er alweer bijna op. Na een spannende start op maandagochtend zijn we direct met z’n allen aan de slag gegaan. Natuurlijk hebben we aandacht gehad voor alle vakantieverhalen en bijzonderheden. Door middel van allerlei spelletjes leren we elkaar steeds beter kennen. We hebben al veel gesproken over hoe we het fijn hebben met elkaar in groep 5-6 en er is de eerste dagen al hard gewerkt. Waar voor groep 5 een aantal dingen nieuw zijn, zijn voor groep 6 veel dingen al bekend. Zij zijn dan ook erg behulpzaam richting de leerlingen van groep 5. Het werken met de tablets en SNAPPET is voor groep 5 natuurlijk nieuw en ook best wel speciaal , maar we kunnen zeggen dat dit nu al erg goed gaat. De komende dagen en weken zullen er nog een aantal nieuwe lessen op het programma staan, zoals bijvoorbeeld: aardrijkskunde, natuur, geschiedenis en Engels. Ook zal er binnenkort gestart worden met huiswerk. Hierover krijgen de kinderen in de klas uitleg, maar ook in de nieuwsbrief zal hierover informatie verschijnen.