Groep 5/6

28-03-2019
Zonnebloemen van Vincent van Gogh
De tehatexlessen van groep 5-6 staan deze weken in het tekenen van schilder Vincent van Gogh. Dit schooljaar zijn diverse kunstenaars tijdens verschillende lessen de revue gepasseerd in groep 5-6. Uit de reacties van de leerlingen bleek steeds dat ze hier veel interesse in hebben. Een mooi moment om zelf aan de slag te gaan als echte schilder. 
Samen met de hele klas wordt op dit moment gewerkt aan het schilderwerk ‘Zonnebloemen’ van Vincent van Gogh. Elke leerling maakt een of meerdere delen van dit schilderij. Daar komt meer bij kijken dan je in eerste instantie zou verwachten: kritisch kijken, kleuren mengen, afstemmen met de klasgenoten die het deel naast dat van jou aan het maken zijn. Kortom een lastige, maar leuke uitdaging met veel overleg en grote betrokkenheid. Natuurlijk kunt u over een aantal weken (een foto van) het eindresultaat bewonderen!
28-02-2019
Kilometerlezen
Vanaf halverwege januari heeft in groep 5-6 het project Kilometerlezen vanuit De Bibliotheek plaatsgevonden. Ruim dertig kinderromans van De Bibliotheek hebben deze periode in de klas in de klas gestaan. Aan de hand van een leespaspoort hield elk kind bij hoeveel kilometers (bladzijdes) hij of zij elke week gelezen had. Aan het einde van de week werd dit van de hele klas bij elkaar opgeteld. Met behulp van een digibordtool konden de kinderen zien hoe dicht de Kilofietser al richting het einddoel kwam. Als klas was er afgesproken in om ruim 5 weken tijd minimaal 3500 kilometer te lezen. Dit is ruimschoots gehaald! Op weg naar het einddoel kwam de kilometerfietser allerlei informatie, weetjes, muziek en filmpjes tegen over kinderboeken en De Bibliotheek. Het project werd afgesloten met een quiz over de gelezen kinderboeken. In kleine groepjes werden de vragen enthousiast opgezocht en beantwoord. Het groepje dat alle vragen als eerste goed had kreeg een hint om de vlag te gaan zoeken…

Percussiebende
De afgelopen 6 weken heeft groep 5-6 kennisgemaakt met verschillende slag- en ritme-instrumenten tijdens de percussiebende. Elke vrijdagochtend kwam meester Pieter van de muziekschool op school. Het was steeds weer een verrassing welke instrumenten en materialen hij bij zich had om muziek mee te maken. Zo is er gewerkt een heus drumstel, boomwhackers, emmers en tonnen, schudkokers en wat minder bekende ritme-instrumenten. Meester Pieter liet de kinderen steeds weer versteld staan hoe je met eenvoudige materialen en ritmes echt muziek kunt maken. Van Vader Jacob tot Afrika van Shakira en van We’ll rock you tot sambamuziek. Dit alles hebben de kinderen onder begeleiding van meester Pieter de afgelopen periode gespeeld.

 


24-01-2019
Veldhoven Tennist!
We zijn inmiddels bezig aan week 2 van het Tennisprogramma Veldhoven Tennist!
De eerste reacties zijn erg enthousiast ontvangen. 
Om het project af te sluiten gaat Brede School Veldhoven samen met Sportivity Service en Amjoy een eindevenement organiseren. Uit elke klas mogen leerlingen deelnemen aan deze finaledag.

Datum: Zaterdag 23 maart
Tijd:      14.00 uur – 17:00 uur
Locatie: David Lloyd

Opgeven voor deze finaledag kan bij de leerkracht van groep 5-6. Het zou leuk zijn als enkele leerlingen van groep 5-6 bij deze dag aanwezig zijn!17-01-2019
Percussie lessen
Afgelopen vrijdag is in groep 5-6 de lessenreeks Percussiebende gestart. Gedurende zeven weken zal meester Pieter van muziekschool Art4U de leerlingen kennis laten maken met allerlei vormen van percussie. En dat is veel meer dan drums… Tijdens de eerste lessen zijn er al een heleboel bijzondere instrumenten uit allerlei delen van de wereld voorbijgekomen. Uw zoon of dochter kan u hier vast en zeker meer over vertellen. Volgende weken mag iedereen zelf aan de slag, letterlijk zelfs, want meester Pieter brengt dan een drumstel mee!

Cito’s
Ook in groep 5-6 wordt vanaf volgende week gestart met de cito’s. Deze week is er geoefend met de cito’s aan de hand van verschillende cito-oefenboekjes en voorbereidingslessen. Er is aandacht besteed aan de vraagstellingen en begrippen die veel voorkomen in de toetsen.

Spreekbeurten
De boekbesprekingen in groep 5-6 zijn afgerond. De leerlingen van groep 5 hebben kennisgemaakt met het houden van een boekbespreking en de leerlingen van groep 6 hebben hun eerdere ervaringen benut bij het geven van hun boekbespreking van dit jaar.
Met het afronden van deze besprekingen, is tevens de start gemaakt voor de spreekbeurten.
De leerlingen van groep 5-6 hebben vandaag uitleg gekregen over het voorbereiden en houden van een spreekbeurt. In de klas is in overleg met de leerlingen een planning gemaakt met daarop de data waarop de spreekbeurten plaats zullen vinden. Alle leerlingen hebben het stappenplan voor de voorbereiding van de spreekbeurt ontvangen.      

Automatiseren
Zoals u eerder in de nieuwsbrief heeft kunnen lezen vormt het automatiseren een belangrijke basis voor de rekenontwikkeling van kinderen. Daarom is hier in de klas dagelijks aandacht voor. Inmiddels is er in groep 5-6 deze week gestart met een groeigrafiek voor het automatiseren. Elke maand maken de leerlingen gedurende één minuut plussommen, minsommen en tafeltjes. In een staafgrafiek houden ze hun ontwikkeling bij. Ook is er een klassikale staafgrafiek. Hierdoor krijgen de leerlingen inzicht in hun eigen groei en wordt ook gestimuleerd om als klas een groei door te maken.


10-01-2019
Blad basiskennis meten en meetkunde
Aanstaande dinsdag krijgen alle leerlingen van groep 5-6 een blad met basiskennis met betrekking tot meten en meetkunde mee naar huis. Hierbij valt te denken aan standaardmaten, maanden van het jaar enz. Deze kennis is een belangrijke basis voor het rekenen en de algemene kennis van leerlingen in groep 5-6. Zou u hier thuis met uw zoon of dochter aandacht aan willen besteden? In de klas is hier uiteraard ook veel aandacht voor en wordt er teruggekomen op deze kennis.

Schoolschaatsen
De laatste vrijdag voor de vakantie heeft groep 5-6 sportief afgesloten met het jaarlijkse schoolschaatsen. Hier werd al weken naar uit gekeken. Vol goede moed en soms een klein beetje spanning vertrok iedereen naar de schaatsbaan. Na het aandoen van de schaatsen was het eerst weer even voelen en ervaren hoe glad het ijs ook al weer was. Sommige leerlingen hebben eerst even geoefend op het kleine oefenbaantje. De andere leerlingen kregen ‘schaatsles’. Uiteraard was er aan het einde ook nog tijd om zelf te schaatsen en te proberen wat iedereen geleerd had. Voldaan, vol trots dat het toch weer zo goed ging en met een paar blauwe plekken is de groep weer terug naar school gegaan.

Show Veldhoven danst!
Na weken intensief oefenen was het op zaterdagavond 22 december dan eindelijk zover. De echte show van Veldhoven Danst. In prachtige kleding en met mooie haren stond een groot aantal leerlingen vol trots op het podium in de Schalm. Ze hebben laten zien dat het vele oefenen en hun enthousiasme tot een geweldige dans kan leiden. Het publiek in de zaal heeft dat ook nog eens laten merken. Het was een mooie ervaring om als klas onderdeel uit te maken van zo’n grote dansshow.


29-11-2018
Schoolschaatsen
Op vrijdag 21 december van 9.15 uur tot 10.05 uur mogen de kinderen van groep 5-6 gaan schoolschaatsen bij de schaatsbaan in Veldhoven Dorp (De Plaatse). Voor deze activiteit hebben we hulp nodig bij het brengen en weer ophalen van de kinderen. We vertrekken om 8.55 uur op school, zodat we ook echt om 9.15 uur op de schaatsbaan kunnen staan. Als u in de gelegenheid bent om te rijden, kunt u dat aangeven bij de leerkracht. Alvast dank!


22-11-2018
Veldhoven Danst!
Inmiddels hebben de leerlingen van groep 5-6 drie weken enthousiast geoefend met de dans voor Veldhoven Danst! Dit veel oefenen en enthousiasme van de leerlingen werkt positief! Het gaat al erg goed en het belooft een geweldig dans te worden! In de bijlage bij deze nieuwsbrief is een uitgebreide informatiebrief te vinden over de dansvoorstelling op zaterdag 22 december. U vindt in de brief informatie over de organisatie, het bestellen van kaartjes en de vraag voor hulpouders. Alle leerlingen hebben deze brief ook op papier ontvangen. Graag ontvangen we alle briefjes tijdig retour, dus voor 6 december a.s. Alvast hartelijk bedankt.01-11-2018
Bezoek PreHistorisch Dorp
Vorige week woensdag heeft groep 5-6 een bezoek gebracht aan het PreHistorisch Dorp in Eindhoven. De leerlingen hebben ervaren hoe het was om te leven in de middeleeuwen.

Senna en Bram hebben hierover het volgende geschreven:

Woensdag 24 oktober 2018 waren we naar het Prehistorisch Dorp. We mochten enkele dingen maken, zoals een beitel smeden en er hoesje voor maken. En natuurlijk met onze eigen beitel een beeldje maken.We kunnen terug kijken op een leuke en leerzame ochtend.11-10-2018
Kinderboekenweek
Deze week is er in groep 5-6 regelmatig aandacht besteed aan de Kinderboekenweek. We zijn begonnen met algemene informatie over het hoe en waarom van de Kinderboekenweek. Daarnaast zijn er een tweetal boeken in de klas uitgelicht, namelijk ‘Hoe maak ik een vriend’ en ‘Amigos’. Aan de hand van het eerste boek zijn de leerlingen bij tehatex bezig met het bouwen van een vriend bestaande uit diverse voorwerpen. Naar aanleiding van het boek ‘Amigos’ is er in de klas gesproken over verschillende talen en vrienden uit de hele wereld. En wat blijkt: groep 5-6 heeft vrienden en familie in vele landen op de wereld en we weten nu ook hoe we hen kunnen noemen. Gedurende deze week hebben we ook geregeld spelletjes gespeeld die passen bij de Kinderboekenweek, zoals woordzoekers en memorie. Bovendien worden de nieuwe boeken in de klas al enthousiast gelezen.27-09-2018
Bezoek PreHistorisch dorp
In het kader van het geschiedenisonderwijs en passend bij het thema Romeinen brengt groep 5-6 op woensdag 24 oktober een bezoek aan het PreHistorisch Dorp. Hier zullen de leerlingen verder kennis maken met de Romeinse tijd en diverse activiteiten volgen die met deze tijd te maken hebben. Deze dag vertrekken we om 8.30 uur vertrekken vanuit school en we verwachten rond 11.30 uur weer terug te zijn op school. Voor deze ochtend zijn we op zoek naar ouders die zouden kunnen rijden. U kunt zich hiervoor opgeven bij de leerkracht. Alvast hartelijk bedankt.

Boekbesprekingen
Vanaf donderdag 4 oktober wordt er in groep 5-6 gestart met de boekbesprekingen. De leerlingen zijn hier enkele weken geleden over geïnformeerd. Tevens hebben zij in hun huiswerkmap een stappenplan ontvangen voor het voorbereiden van de boekbesprekingen. De planning voor de boekbesprekingen hangt in de klas.

Zaakvakken groep 6
A.s. maandag
krijgen de leerlingen van groep 6 voor het eerst leerstof mee naar huis voor de toets geschiedenis die gepland staat voor maandag 8 oktober. Alle leerlingen uit groep 6 krijgen een pakketje met daarin een samenvatting, een strip en begrippen over thema 1 ‘De prehistorie’. De leerstof die in de toets gevraagd wordt is tijdens de lessen veelvuldig aan bod geweest. Met het leren van toetsen voor wereld oriëntatie willen we leerlingen van groep 6 voorbereiden op het leren en studeren voor toetsen in groep 7-8 en daarna op het voortgezet onderwijs. In de loop van dit schooljaar zullen de leerlingen van groep 6 ook leerstof mee naar huis krijgen voor de vakken aardrijkskunde en natuur. Dit alles wordt stapsgewijs opgebouwd, zodat iedereen kan wennen aan het leren van een toets. In de klas zal met de leerlingen besproken worden hoe ze dit het beste kunnen aanpakken. Het is uiteraard fijn als u als ouder hulp biedt aan uw zoon/dochter bij de aanpak van het leren.06-09-2018
Zelfverdediging en theaterlessen
Deze week is groep 5-6 gestart met lessen zelfverdediging tijdens de gym en toneellessen op dinsdagmiddag passen bij het thema ‘Iedereen hoort erbij’. De leerlingen hebben de eerste lessen als leuk en prettig ervaren en een aantal leerlingen heeft ook zeker al grenzen bij zichzelf verlegd, want het is best wel gek om als schaap rond te gaan lopen of expres heel hard te gapen op school. Binnenkort kunt u op de website foto’s vinden van deze lessen.23-08-2018
Start schooljaar
De eerst week van het schooljaar in groep 5-6 zit er alweer bijna op. Na een spannende start op maandagochtend zijn we direct met z’n allen aan de slag gegaan. Natuurlijk hebben we aandacht gehad voor alle vakantieverhalen en bijzonderheden. Door middel van allerlei spelletjes leren we elkaar steeds beter kennen. We hebben al veel gesproken over hoe we het fijn hebben met elkaar in groep 5-6 en er is de eerste dagen al hard gewerkt. Waar voor groep 5 een aantal dingen nieuw zijn, zijn voor groep 6 veel dingen al bekend. Zij zijn dan ook erg behulpzaam richting de leerlingen van groep 5. Het werken met de tablets en SNAPPET is voor groep 5 natuurlijk nieuw en ook best wel speciaal , maar we kunnen zeggen dat dit nu al erg goed gaat. De komende dagen en weken zullen er nog een aantal nieuwe lessen op het programma staan, zoals bijvoorbeeld: aardrijkskunde, natuur, geschiedenis en Engels. Ook zal er binnenkort gestart worden met huiswerk. Hierover krijgen de kinderen in de klas uitleg, maar ook in de nieuwsbrief zal hierover informatie verschijnen.