Taalklas

01-03-2024

Vorige week zijn we begonnen met het thema ‘Van steen tot huis’. De kinderen leren niet alleen woorden die met het huis en met bouwen te maken hebben, maar gaan ook zelf aan de slag met het ontdekken van bouwmaterialen en het ontwerpen van hun eigen droomhuis. 

Tijdens het tekendictee moesten de kinderen proberen om aan de hand van omschrijvingen van een klasgenoot het oorspronkelijke huis zo goed mogelijk te tekenen. Hoewel dat niet zo makkelijk bleek waren de resultaten vaak beter dan de kinderen zelf hadden verwacht! 

Last week we started with the theme 'From stone to house'. The children not only learn words related to the house and building, but they also get to work on discovering building materials and designing their own dream house. 

During the drawing dictation, the children had to try to draw the original house as best as possible based on descriptions from a classmate. Although that turned out not to be easy, the results were often better than the children themselves had expected! 


02-02-2024

We hebben het deze weken gehad over carnaval. Veel kinderen wisten nog niet echt wat carnaval was. De juf had een presentatie gemaakt en alles verteld over carnaval. Hier stond ook iets in over de prins en prinses, en de raad van 8. Onze kinderen mochten ook meedoen met de loting voor prins en prinses en de raad van 8. Gunes en Yufan zijn gekozen voor de raad van 8. Zij mogen met carnaval de prins en prinses helpen. 

We've been talking about carnival these weeks. Many children did not really know what carnival was yet. The teacher had made a presentation and told everything about carnival. This also contained something about the prince and princess, and the council of 8. Our children were also allowed to participate in the draw for prince and princess and the council of 8. Gunes and Yufan were chosen for the council of 8. They can participate in carnival help the prince and princess. 

Volgende week vrijdag is het zover. De kinderen mogen dan ook verkleed naar school! 

Next Friday the children can go to school dressed up! 

Verder zijn wij heel hard bezig geweest met het thema Hatsjoe! Hierin hebben we veel geleerd over ons eigen lichaam en ziek zijn. We hebben onszelf getekend en overgetrokken. Bij die tekeningen hebben we geschreven wat we allemaal al weten van het lichaam. 

We have also been working very hard on the Hatsjoe theme! We learned a lot about our own body and being ill. We drew and traced ourselves. We have written what we already know about the body in those drawings.  12-01-2024

Taalklas 2

Haaa… tsjoe! Wat is ziek zijn toch vervelend! Deze week zijn we gestart met thema Hatsjoe. Dit thema gaat over het lichaam, ziek zijn, jezelf bezeren en het ziekenhuis: er komt vanalles voorbij. Ook is er aandacht voor verschillende handicaps. Na dit thema kunnen de leerling uitleggen waar ze last van hebben en ze leren uitdrukkingen en uitroepen rondom gezondheid. We hebben natuurlijk ook aandacht voor vergelijkingen met de eigen moedertaal.

De eerste dagen zijn we al aan de slag geweest met ons lichaam en de verschillende lichaamsdelen. De leerlingen hebben een zelfportret gemaakt, we hebben de inhoud van een EHBO-koffer bekeken en met elkaar besproken hoe AU! klinkt in verschillende talen.

Haaa...choo! How annoying being sick is! This week we started with the theme Hatsjoe. This theme is about the body, being sick, hurting yourself and the hospital: a lot of things are discussed. There is also attention for different disabilities. After this theme the students can explain what they suffer from and they learn expressions and exclamations about health. Of course, we also pay attention to comparisons with their mother tongue.

The first days we have already been working with our bodies and the different body parts. The students made a self-portrait, we looked at the contents of a first aid kit and discussed with each other how AU! sounds in different languages.


01-12-2023

In de taalklassen werken we deze periode aan het thema 'Feest’. 

Natuurlijk laten we hierbij alle kinderen ook kennis maken met het sinterklaasfeest.  

Vandaag hebben we heerlijke pepernoten gebakken. Ook wordt er druk geknutseld aan sinterklaas-surprises.  

Deze week hebben we ook gedichten geschreven.  

Knap, hoe sommige kinderen dit al helemaal zelf kunnen.  

De kinderen hebben weer erg genoten van de Tutor-spelen op Bs. Aan 't Heike. Iedereen vond het weer leuk om spelletjes te spelen met hun Nederlandstalige maatje. 


In the language classes we are working on the theme 'Party' this period.

Of course we also introduce all children to the Sinterklaas celebration.

Today we baked delicious spice cookie drops. There is also a lot of work being done on Sinterklaas surprises.

This week we also wrote poems.

It's amazing how some children can do this all by themselves.

The children really enjoyed the Tutor games at Bs again. At 't Heike. Everyone enjoyed playing games with their Dutch-speaking buddy again.

03-11-2023

Bij het thema Boekeloeren zijn wij de afgelopen dagen druk bezig geweest met het maken van kijkdozen. We hebben verschillende verhalen gemaakt. Denk aan Assepoester, Max en de maximonsters, Roodkapje, de Kleine Zeemeermin en een verhaal over de ruimte.

Maandag 13 november gaan we het thema Boekeloeren op een leuke manier afsluiten. Alle ouders van de leerlingen in de taalklassen ontvangen hierover binnenkort meer informatie.  

Dinsdag was de eerste keer samenspel met de taalklassen en leerlingen van Aan 't Heike. Elke leerling van de taalklas heeft een maatje van Aan 't Heike. Het doel is elkaar beter leren kennen en met elkaar praten in de Nederlandse taal. Dit samenspel gaan we vanaf nu elke dinsdag in de even weken doen. Het was erg gezellig en de leerlingen waren erg enthousiast! Ze kunnen niet wachten tot ze weer samen mogen spelen. 

With the Boekeloeren theme, we have been busy making viewing boxes over the past few days. We have made different stories. Think of Cinderella, Max and the maxi-monsters, Little Red Riding Hood, The Little Mermaid and a story about space. Below you can see a preview of the final result. 

Monday, November 13, we will close the Boekeloeren theme in a fun way. All parents of the students in the language classes will receive more information about this soon. 


Tuesday was the first time playing together with the language classes and students from Aan 't Heike. Each pupil of the language class has a buddy from Aan 't Heike. The goal is to get to know each other better and talk to each other in the Dutch language. From now on we will do this together every Tuesday in the even weeks. It was very pleasant and the students were very enthusiastic! They can't wait to play together again. 


06-10-2023

Taalklas 1  

In onze klas hebben we de afgelopen gewerkt aan het thema “Eet smakelijk!”  

We hebben heel veel nieuwe woorden geleerd door samen boodschappen te doen, te koken en te proeven.  Deze week zijn we gestart met het thema "Boekeloeren”, over boeken.  

In onze klas hebben we een hele gezellige leeskamer gemaakt, waar de kinderen heerlijk kunnen lezen in allerlei verschillende boeken. Ook hebben sommige kinderen boeken meegebracht in hun eigen taal.  Deze week hebben de kinderen een stripverhaal getekend en geschreven over een eekhoorntje naar aanleiding van het prentenboek “de blaadjesdief”. 

In our class we have recently been working on the theme “Enjoy your meal!” 

We learned a lot of new words by shopping, cooking and tasting together. This week we started with the theme "Bookeloeren", about books. 

We have created a very cozy reading room in our classroom, where the children can enjoy reading all kinds of different books. Some children also brought books in their own language. This week the children drew and wrote a comic strip about a squirrel based on the picture book “The Leaf Thief”. 


Taalklas 2

Vorige week hebben we het eerste thema van dit schooljaar ‘Eet Smakelijk’ afgerond. De kinderen hebben een heuse vlog gemaakt over het bakken van pizza’s. Om dit te kunnen doen moesten er natuurlijk ook boodschappen gedaan worden. Met al deze activiteiten hebben de kinderen de geleerde woorden in praktijk ook echt leren gebruiken. Ze mogen enorm trots zijn op de filmpjes die gemaakt zijn!  

Last week we completed the first theme of this school year 'Eet Bon appetit'. The children made a real vlog about baking pizzas. To do this, of course, shopping also had to be done. With all these activities, the children actually learned to use the words they learned in practice. They can be very proud of the videos that have been made!