Trots op de uitslag van de eindtoets!

Woensdag hebben we de resultaten van de Cito-eindtoets ontvangen.

De leerlingen van groep 8 hebben ook dit jaar weer een prachtige score behaald!

We behaalden als school dit jaar een gemiddelde score van 538.9 Volgens de beoordelingsnorm van de inspectie mogen we spreken van de hoogste score: goed.

 


School

 

Schoolgroep

Ondergrens schoolgroep

Gem. van de schoolgroep

Bovengrens schoolgroep

aan 't Heike

4

534,6

536,6

538,6

 

Score van aan 't Heike: 538.9

 

De eindresultaten van een bepaald schooljaar zijn:

goed

score ligt op of boven de bovengrens;

voldoende

score ligt op of boven de ondergrens en onder de bovengrens;

onvoldoende

score ligt onder de ondergrens.

 

Toelichting:

Wat betekent de score in vergelijking tot andere scholen?

De meeste basisscholen verantwoorden zich over hun eindresultaten na acht jaar basisonderwijs met de Cito Eindtoets. Bij het bepalen van de ‘onder- en bovengrenzen’  van de eindresultaten houdt de inspectie rekening met de leerlingpopulatie. De grenzen zijn afgeleid van het landelijk gemiddelde voor scholen met hetzelfde percentage gewichtenleerlingen. Bij het zgn. “schoolgewicht” (het percentage gewogen leerlingen van de hele school), is de opleiding van ouders de bepalende factor.  Voor iedere schoolgroep is op basis van scores uit 2009-2011een gemiddelde berekend, met bijbehorende onder- en bovengrens.

 

Onze school valt dit schooljaar in schoolgroep 4. Zoals u kunt zien, scoren we boven de bovengrens van onze schoolgroep met een score van 538.9.