Rian Huijbers (Taalklas 2)

Mijn naam is Rian Huijbers. Inmiddels werk ik alweer een aantal jaren op deze school, waarvan de meeste jaren als leerkracht van groep 5-6. Elke dag geniet ik ervan dat ik een bijdrage kan en mag leveren aan de ontwikkeling van kinderen. De leerlingen leren zichzelf en de wereld om hen heen steeds beter kennen en begrijpen. Ze ontdekken wie ze zelf zijn en wie ze willen zijn. Samen met de kinderen zorg ik voor een prettige leef- en werksfeer in de groep met aandacht en ruimte voor individuele kinderen. De leerlingen worden gestimuleerd in toenemende mate verantwoordelijkheid te dragen voor het eigen leerproces en hun omgeving. We leren van en met elkaar: leerling, leerkracht, ouders en collega’s. Welke talenten en leerpunten hebben leerlingen en wat zij nodig hebben om zo optimaal mogelijk tot ontwikkeling te kunnen komen? Dat is wat voor mij het vak als leerkracht steeds heel waardevol maakt en waar ik me elke dag voor inzet.